Naše služby

Oblast požární ochrany (PO)

 • poradenská a konzultační činnost
 • zpracování dokumentace
 • komplexní péče ve firmách – školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • příprava odborně způsobilých osob v požární ochraně
 • kompletní školení a odborná příprava zaměstnanců
 • odborné semináře

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

 • poradenská a konzultační činnost
 • zpracování dokumentace
 • komplexní péče ve firmách – školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • doškolovací kurzy
 • školení osob odborně způsobilých k plnění úkolů v prevenci rizik
 • odborné semináře

Kontaktujte nás

Pevná linka:
577 320 967

Mobil:
737 813 731 nebo
603 342 381

E-mail:
sdruzeni.stanik@centrum.cz

Podrobné kontaktní ůdaje