Požární ochrana

Každá společnost v České republice musí začlenit svou provozovanou činnost do kategorie podle požárního nebezpečí. O začlenění se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím musí každá společnost vést dokumentaci.

 • Kontrola stavu požární ochrany
 • Školení v oblasti požární ochrany
 • Dokumentace požární ochrany

Kontrola stavu požární ochrany

 • Poradenská a konzultační činnost při řešení konkrétních problémů v oblasti PO
 • Zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace PO
 • Zavedení a udržování systému PO ve vaší společnosti
 • Pravidelné preventivní požární prohlídky
 • Sledování termínů kontrol přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, kontroly hasicích přístrojů
 • Zajištění přenosných hasicích přístrojů
 • Asistence při kontrolách státního požárního dozoru
 • Provedení periodických školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Provedení odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 • Provedení odborné přípravy zaměstnanců v požární ochraně
 • Příprava odborně způsobilých osob v požární ochraně
 • kompletní školení a odborná příprava zaměstnanců
 • odborné semináře

Školení v oblasti PO

Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo požárním nebezpečím jsou povinni zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

 • zpracování tematického plánu a rozvrhu školení
 • školení vedoucích zaměstnanců, ověření znalostí formou písemného testu a pohovoru
 • školení zaměstnanců o PO
 • provedení odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
 • sledování lhůt školení, upozornění na termíny

Kontaktujte nás

Pevná linka:
577 320 967

Mobil:
737 813 731 nebo
603 342 381

E-mail:
sdruzeni.stanik@centrum.cz

Podrobné kontaktní ůdaje